Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Narvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Liturg: Jan-Egil Ingebretsen
Organist: Ingjerd Grøm
Prekentekst: Mark 9,17-29
Nattverd