Gudstjeneste Strand kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.11.00

Til:25.4.2021 - kl.12.00

Sted:Strand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Jostein Enger
Organist: Monica Korsli Solberg
Prekentekst: Joh 13,30-35
Merknader: Gullkonfirmantjubileum. Temagudstjeneste med konfirmantene
Nattverd
Dåp