Gudstjeneste Strand kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.18.30

Til:7.11.2021 - kl.19.03

Sted:Strand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Jostein Enger
Prekentekst: Matt 5,13-16
Nattverd
Dåp