Gudsteneste Ulnes kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.13.00

Til:7.11.2021 - kl.14.00

Sted:Ulnes kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Allehelgensdag
Liturg: Jostein Enger
Preiketekst: Matt 5,13-16
Nattverd
Dåp