Gudsteneste Ulnes kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:28.2.2021 - kl.13.00

Til:28.2.2021 - kl.14.00

Sted:Ulnes kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 2. søndag i fastetiden
Liturg: Kristine Inderhaug
Organist: Monica Korsli Solberg
Preiketekst: Luk 7,36-50
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp