Gudstjeneste Tingnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.11.00

Til:7.11.2021 - kl.12.00

Sted:Tingnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Jostein Enger
Prekentekst: Matt 5,13-16
Nattverd
Dåp