Gudstjeneste Tingnes kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.18.30

Til:25.4.2021 - kl.19.30

Sted:Tingnes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Jostein Enger
Organist: Monica Korsli Solberg
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Stiftelsen Kirkens Ressurssenter
Merknader: Alle vel møtt!
Dåp