Gudstjeneste Aurdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.00

Sted:Aurdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Jostein Enger
Organist: Ole Fønhus
Prekentekst: Matt 28,1-10
Offerformål: Menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp