Gudstjeneste Skrautvål kyrkje

Praktisk informasjon

Fra:2.5.2021 - kl.18.30

Til:3.5.2021 - kl.18.00

Sted:Skrautvål kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Kristine Inderhaug
Preiketekst: Luk 13,18-21
Merknader: Temagudsteneste med konfirmantane
Nattverd
Dåp