Gudstjeneste max 50 stk

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.12.00

Sted:Ski nye kirke

Arrangør: