Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.15

Sted:Justvik kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Bli med å ferie gudstjenste sammen med oss! Liturg er Lars Ivar Bratsberg, og gudstjenesten er lagt opp for å passe for både små og store. Under talen er det lekepause for barna i våre trivelige kjeller-lokaler. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!