Konfirmasjon

Påmeldingslink vil du finne på denne siden 5.juni kl.12.00.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Vi ønsker deg velkommen til en spennende, rik og utviklende konfirmasjonstid i Oddernes menighet!

Sitat

Målet vårt er at du skal finne mer ut av hvem Gud er og hva det vil si å være en kristen. Gud ønsker å møte deg, og vi håper at konfirmasjonstiden kan være en arena for det. Konfirmasjon er ikke å avlegge et løfte om at du vil tro på Jesus, men det er å si ja til å lære om hvem Jesus er og hva den kristne tro kan bety for deg. Håper du sier ja til den muligheten. Lykke til!

Kateket Håkon Kringlebotn.

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer