Påsken dag for dag- her legges det ut nye tekster hver dag i påskeuken

Så ble også påsken 2021 annerledes, og vi kan heller ikke i år samles slik vi pleier. Vi mennesker er «fellesskapt» - og da er det trist og kijpt å måtte holde avstand måned etter måned. I noen kristne sammenhenger, snakkes det om «Scattered community» - et fellesskap som er spredt på flere steder. Dette øver vi oss på nå, å være et spredt fellesskap til vi igjen kan samles. Og i påsken kan vi ha et felles fokus – på hvert vårt sted. Denne påskekalenderen tar oss gjennom påsken dag for dag, fra lørdag før palmesøndag til andre påskedag. For hver dag finner du en bibeltekst, et lite tekstutsnitt og en salmetekst eller et dikt. Det er også noen ord til ettertanke og kunstnerisk fremstilling knyttet til hver dag. Noen av tekstene kan med fordel leses flere ganger … Påsken 2021 – sokneprest Jon Andreas Lauvland

imageodcm.png

ESTETIKK: «Tråkkebildet» kalles bildet som er gjengitt over. De som var mistenkt for å være kristne, ble under forfølgelsen i Japan på midten av 1600-tallet tvunget til å tråkke på et bilde av Kristus eller Jomfru Maria, for med det å vise at de fornektet sin kristne tro. 

 

5/4 - 2. Påskedag  - Luk 24,36-45 

 

imagej919n.png

ORD:  

Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. 38 Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» Dermed viste han dem hendene og føttene sine.  (v. 36-40) 

  

POESI: 

Jeg øver på, Jesus, å nevne ditt navn. 

Jeg sier det stille, i smug. 

Jeg søker deg her, og jeg søker din favn, 

skjønt nærhet kan gjøre meg blyg. 

 

Jeg øver på, Jesus, å møte ditt blikk, 

å se deg som den du er, 

å se dine skritt og de veier du gikk, 

å se deg som menneske her. 

Jeg øver på, Jesus, å høre din røst, 

å lytte og finne min vei, 

å la deg få fylle min tomhet med trøst 

og lengselen i meg med deg. 

 

Jeg øver på, Jesus, og tro på din død, 

men vet ikke helt om jeg tør. 

Så la den da brenne i meg som en glød 

fra alt som du gjorde og gjør. 

Tomas Boström, 2001, Salmeboka  709 

 

TANKE:   

«Nåde opphever alle forskjeller, i den er alle like. Radikaliteten i den er så stor, tankegangen bak så ulik alt annet, at det egentlig er umulig å begripe. Med det er DET, og ingenting annet, kristendom handler om (…) Breivik er like mye verdt som ungdommene han slaktet.»  Karl Ove Knausgård i essayet «Nåde:» 

 

ESTETIKK:

Sofia Minson: Maori Jesus, 2014 

 

Golgata, 1900, Edvard Munch 

Sideskift 

imagevxdbn.png

 

 

Cristo Crocifisso 

 

Du er den som verden trenger 

der du blek og blodig henger 

Hvem forstår at denne avmakt 

gjemmer livets grunn og allmakt 

Den som vil forstå sin Skaper 

vet bestandig at han taper 

Troen er den dimensjonen 

som står like innved Tronen 

Hvisker du er den som bærer 

sjelens dyp og rommets sfærer 

La så det jeg ikke fatter 

fylles helt av troens skatter 

Som det tomme kornhus fylles 

når mot høst mitt strev forgylles 

Å Guds lam som verden håner 

Du som gir der andre låner 

I mysteriet vil du nå oss 

Kjærlig venter Lammet på oss 

Fylt av blod og nådig smerte 

er vår Frelsers brustne hjerte 

Du er den som verden trenger 

der du taus og blodig henger 

La deg mektig åpenbare 

Før oss ut av kløktens snare 

 

Arnold Eidslott, Advarsel i kode 1987 

 

4/4 - Påskedag – Matt 28,1-10 

imagethi5.png

 

ORD:

Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» (vv 8-10) 

 

POESI:

Døden må vike for Gudsrikes krefter! 

Du som var død, er vår Herre i dag! 

Kristus, du lever og står ved vår side 

Her hvor vi rammes av jordlivets slag. 

 

Døden må vike for Gudsrikes krefter! 
Livet er gjemt i et jorddekket frø. 
Se, i oppstandelsens lys skal vi leve. 
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.  Svein Ellingsen S13 209,1 & 5 

 

TANKE:

Jeg – sier Kristus – jeg er den som ødela døden,  

triumferte over fienden, trådte dødsriket under fot,  

bandt den sterke og førte mennesket med meg til himmelens høyder. Jeg gjorde det, sier Kristus. 

Jeg er din tilgivelse. Jeg er lammet som ble ofret for deg, 

jeg er din løsepenge, jeg er ditt lys, jeg er din frelser,  

jeg er din oppstandelse, jeg er din konge, jeg vil vise deg din evige Far, jeg vil reise deg opp ved min høyre hånd (...) 

Ham være æren og makten i all evighet. Amen!” 

Biskop Meliton i Sardes, 167 / 168  

 

ESTETIKK: 

Oppstandelse, Mikhail Vrubel (1856-1910). 

 

 

3/4 - Påskeaften Mark 16,1-8 

imagelsehd.png

ORD:

Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’» Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. (5-8) 

 

POESI:  

Mine døde timer 

bærer jeg til deg, 

gjennom tørst og tomhet 

skal jeg finne vei. 

 

Se de skjulte smerter, 

netter uten navn, 

angstens bitre timer 

fylt av ordløst savn, 

 

Løft dem inn i lyset, 

gi min uro navn, 

la ditt ord, din nærhet 

fylle mine savn. 

 

Mine døde timer 

bærer jeg til deg, 

inntil de i lyset 

stille åpner seg. 

T: Anders Frostenson Salmeb nr. 747 

 

 

TANKE:

Døden er ikke lengre slutten, men begynnelsen. Ikke en mørk mur, men en åpen dør ut mot lyset. I det ytre synes ingenting å ha forandret seg. Vi fortsetter å dø og å begrave våre døde. Men i virkeligheten er døden fra påskenatt av helt forvandlet. Den er oppslukt av livet. Paulus utbryter derfor:  «Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning!» (Fil 1:21)  P. Halldorf 

 

ESTETIKK:

Wisnu Sasongko,  Indonesia, “Den døde kroppen”, 2004 

 

 

2/4 - LangfredagLuk 22,39-23,46 

 

image5qf1c.png

 

ORD:

«Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time,for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han.  (23,42-46) 

 

POESI:

Du som har deg selv meg givet, la i deg meg elske livet, 

så for deg kun hjertet banker, så kun du i mine tanker 

er den dype sammenheng. 

Ja, jeg tror på korsets gåte, gjør det, Frelser, av din nåde. 

Stå meg bi når fienden frister, rekk meg hånd når øyet brister, si:

Vi går til Paradis! 

 

  1. F. S. Grundtvig 1837, etter Johannes fra Damaskus 700-t - Salmeb. 171,7-8  

 

TANKE:

«Er det Jesus som på slutten av livet havner i dårlig selskap, eller er det disse to forbryterne som havner i godt selskap? Tapte Jesus på å være i deres selskap, eller vant de på å være i Hans?» (Runar Eldebo)Jesu nærvær betyr godt selskap. Han havner aldri i dårlig selskap. Hans egen innflytelse er så sterk – Han utgjør alltid forskjellen. 

 

ESTETIKK:

Andrea Mantegna, Korsfestelsen 

 

 

9/4 - Skjærtorsdag

Lukas 22,14-23 

 

imagej2he.png

 

ORD:

Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. (vv 14-15) 

 

POESI:

Då me så hadde knelt i lag 

eg og alle dei ukjende 
men underleg nære menneska 

ville eg tømma begeret til botns 
få i meg kvar minste dropen av Jesu blod  heile min rasjon nåde. 

 
To blanke dropar låg att på botnen 

eg såg Guds nåde som ikkje lot seg tømma. 

 

Framhaldet - Heidi Strand 

 

TANKE:

«Den sanne frihet åpner seg i vissheten, i vissheten om at vi lever i kraft av Guds skapende kjærlighet. Livet er en gave. Det som holder oss i gang, er simpelthen at vi mottar. Når vi erkjenner dette, frigjøres vi fra den uutholdelige byrden det er å måtte leke at vi er Gud." 

Katarina av Siena – 1300-tallet i Italia 

 

ESTETIKK:

Ikon frå den Etiopisk  

             

8/4 - onsdag i den stille uke – Joh 13,1-11

 

imagewt92c.png

 

ORD:

Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» (vv 7-8)

 

POESI

En tåre renner fra ikonet,

en mager mann med tornekrone.

Grepet ser jeg ned,

min tro, mitt håp, min fred.

Jeg ser hva jeg har gjort,

og legger kronen bort,

straffen lå på deg,

skammen bærer jeg.

 

En mager mann som stille lider.

Evig Gud til alle tider,

i himmel og på jord,

min frelser og min bror.

Jeg ser hva du har gjort,

og legger kronen bort.

Straffen lå på deg,

nåden bærer meg.

Bjørn Eidsvåg 1992, Salmeb. nr 362,1,3

 

TANKE:

“Kristendom uten en levende Kristus er uunngåelig kristendom uten etterfølgelse, og kristendom uten etterfølgelse er alltid kristendom uten Kristus. Det forblir en abstrakt idé, en myte.”

Dietrich Bonhoeffer

 

ESTETIKK:

Jesus vasker Peters føtter, av Ford Madox Brown

 

30/5 - tirsdag i den stille uke – Salme 116,1-14

imageofvd.png

 

ORD:

Kom til ro igjen, min sjel, Herren har svart deg! Ja, du har fridd mitt liv

fra døden, øyet fra tårer og foten fra å snuble. Jeg skal vandre for Herrens ansikt i de levendes land. Jeg trodde, også da jeg sa: «Jeg er hardt plaget.» (vv 7-10)

 

POESI:

Vær ikke urolig, vær ikke redd.

Den som har Gud, mangler ingenting. Therese av Jesusbarnet

 

TANKE: BØNNER FOR VANDRINGEN …

· Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg («Jesusbønnen»)

· Alle mine ord, tanker og handlinger, Jesus, la dem glede deg. (M. Lönnebo)

· La meg elske deg mer, kjenne deg bedre, følge deg tettere. (Ignatius)

· Herre led min vilje og lær meg å tro, be tåle, tilgi og elske. (Staretsens morgenbønn)

· La meg få se Kristus i alle jeg møter, La alle jeg møter få se Kristus i meg. (Keltisk)

· Guds fred, som overgår all forstand, bevare minne tanker og mitt hjerte i Kristus Jesus. (Fil 4,6) La alt jeg sier og gjør skje i vår Herre Jesu navn. (Kol 3,17)

Tegn gjerne et lite kors på pannen, hjertet, munnen og i hånden etter som du ber denne bønnen.

ESTETIKK:

Den fortvilte Job – Marc Chagall

 

29/3- mandag i den stille uke –

Jes 56,6-8

 

image4oezv.png

ORD:

For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, sier Herren Gud, som samler Israels fordrevne. Enda flere vil jeg samle enn dem som alt er samlet.

(7b-8)

 

POESI:

Tro ikke når du ber barn

At dine hender når himmelen

 

Men dine foldede hender

Er svøpt om ditt hjerte da

 

Du løfter dine hender

Mot en som er nærmere enn deg

 

Dine lepper men Guds ånd

Er det som ber fra ditt leie

Arnold Eidslott

 

TANKE:

Herre, la ingenting dra meg bort fra din kjærlighet, hverken helse eller sykdom, rikdom eller fattigdom, ære eller vanære, langt liv eller kort liv. Må jeg aldri søke eller velge å være noen annen enn den Du vill at jeg skal være. Amen

Ignatiansk tradisjon

 

 

 

 

28/3- Palmesøndag – Matt 26,6-13

 

image1tb5e.png

 

ORD:

Mens Jesus var i Betania, … kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. … Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 12 Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd.» vv. 6-8, 10-12

 

POESI:

Så kom du da til sist, du var en fremmed,

en sagnfigur man nok har snakket om,

så mange hadde laget bilder av deg,

du sprengte alle bilder da du kom!

Vi tok deg frekt til inntekt for vårt eget

og flagget med ditt navn i krig og fred,

vi bygde katedraler høyt mot himlen,

men du gikk hele tiden lengre ned.

 

Du er et barn som ligger på et jordgulv,

du fryser om vi ikke griper inn.

Du tar på syke kropper, hater urett

og byr de elskende på moden vin.

Du stiger ut av alle tomme graver,

du er en vind som varsler: det blir vår!

Du kommer som en flyktning over fjellet,

du følger oss dit ingen annen når.

Ylva Egghorn, 1999, Salmeb. Nr. 364,1-2

 

TANKE:

Mystikerne råder oss til å snakke først etter at ordene våre har

passert tre porter. Ved den første porten spør vi oss selv:

«Er disse ordene sanne?» I så fall lar vi dem slippe gjennom.

Ved den andre porten spør vi: «Er de nødvendig?»

Og ved den tredje porten spør vi: «Er de vennlige?»

Eknath Easwaran

 

ESTETIKK:

"Christ Pantocrator," ca. 1100, Kirken i Daphni (nær Athen)

 

 

27/3 - lørdag før Palmesøndag – Joh 12,12-19

 

ORD:

Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. … Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» v 17 & 19

imageegxka.png

 

ESTETIKK:

Giotto (ca.1304) – Palmesøndag

 

POESI:

 

SÅ ENKELT

Kan det virkelig være sant

at tro er så enkelt

bare rekke hånden frem

ta i mot ditt legeme

og fylle mitt tomme beger

med ditt blod

Jeg visste ikke

før jeg brøt opp

at tro det er du

som går meg i møte

der jeg står fortvilet over

aldri å skulle nå frem

Svein Woje

 

TANKE:

«Når teologen blir eldre, blir teologien enklere. Til slutt er det bare Jesus.» Tidligere biskop i Agder & T - Olav Skjevesland.

 

ESTETIKK: Giotto (ca.1304) – Palmesøndag

Kontaktinformasjon for Oddernes kirke

Jegersbergveien 6,
4630 Kristiansand
Organisasjonsnr: 976 992 555
Kontonr: 3000 07 70090
Vipps: 11 66 43

Tlf: 38 19 68 60

Kontortid: Tirsdag til fredag
kl. 10.00-14.00.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"