Gudstjeneste tilrettelagt for døve

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2019 - kl.12.30

Til:24.12.2019 - kl.13.30

Sted:Oddernes kirke

Arrangør:Oddernes menighet i samarbeid med døvemenigheten

Forrettende prester: Døveprest Vidar Svendsen og sokneprest Jon Andreas Lauvland. Solosang: Isolde Albriktsen. Trompetspill ved Peter Anundsen. NB. Vennligst benytt også parkeringsplassene rundt skolene og Gimlehallen, men ikke kjør Gimleveien pga trafikkproblemer!