Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.11.00

Til:13.12.2020 - kl.12.30

Sted:Oddernes kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Gudstjeneste. Nattverd. Prest Lars Ivar Brattsberg. Velkommen!