Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

Praktisk informasjon

Fra:23.8.2020 - kl.13.00

Til:23.8.2020 - kl.14.30

Sted:Oddernes kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene. Nattverd. Medvirkende prest Ivar Nicolaisen og kateket Håkon Kringlebotn.