Allehelgensdag gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.30

Sted:Oddernes kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Gudstjeneste. Nattverd. Jon Andreas Lauvland.