Påskedagsgudstjeneste - AVLYST

Praktisk informasjon

Fra:12.4.2020 - kl.11.00

Til:12.4.2020 - kl.12.00

Sted:Oddernes kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Høytidsgudstjeneste med barnepreg. Nattverd. Sokneprest Jon Andreas Lauvland forretter.