Skjærtorsdag: Gudstjeneste på Kløvertun

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.11.00

Til:18.4.2019 - kl.12.00

Sted:Kløvertun

Arrangør:Oddernes menighet

Ved kapellan Ivar Nicolaisen. Nattverd