Sprell levende søndagsskole

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.13.00

Sted:Oddernes kirke / menighetshus

Arrangør:Oddernes menighet

Oddernes menighets søndagsskole møtes i Oddernes kirke på søndager kl 11.00. Vi er med på gudstjenesten det første kvarteret før vi går samlet bort til menighetshuset. Det er også mulig å møte opp kl. 11.15 direkte i menighetshuset. Vi avslutter circa kl 12.15. og barna kan leke der fram til de blir hentet. Enkelte ganger, går vi tilbake til gudstjenesten og avslutter i kirken. Det er 3G-gudstjeneste i kirken i dag. Se informasjon om dette under "3G gudstjeneste". Vi bruker opplegget fra "Sprell levende" som Søndagsskolen Norge har utarbeidet.

Kontingenten betaltes med giro som fås på søndagsskolen.