Thomasmesse

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2020 - kl.20.00

Til:7.6.2020 - kl.21.00

Sted:Oddernes kirke

Arrangør:Oddernes menighet

Hver første søndag i måneden er det Thomasmesse kl 20.00 i Oddernes kirke. Dette er en gudstjeneste med en annen puls og uten andakt. Det er tid for bønn, refleksjon, lystenning og stillhet. Nattverd.