Konfirmasjon

Påmeldingsstart: 5. juni kl. 12. Alle må være påmeldt innen 20. juni. Med tanke på ønsket konfirmasjonstidspunkt gjelder "førstemann til mølla" - prinsippet.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Vi ønsker deg velkommen til en spennende, rik og utviklende konfirmasjonstid i Oddernes menighet!

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer