Kirkelig fellesnemd

Som en konsekvens av kommunesammenslåingen vil kirkelig fellesråd i Oppegård og Ski slås sammen til Nordre Follo Kirkelig Fellesråd. Informasjon om prosessen kommer her fortløpende.