Kirkelig fellesnemd

Som en konsekvens av kommunesammenslåingen vil kirkelig fellesråd i Oppegård og Ski slås sammen til Nordre Follo Kirkelig Fellesråd. Informasjon om prosessen kommer her fortløpende.

Det er satt sammen et midlertidig nemd (Nordre Follo kirkelig fellesnemnd) som skal utarbeide sammenslåingsprosessen. Funksjonstiden til fellesnemnda er fram til 1. desember året før sammenslåingen trer i kraft.

Nordre Follo Kirkelig Fellesnemnd består av: Ole Petter Fremmegård, leder - Oppegård,                     Per Westborg, nestleder - Ski,                    Elisabeth Skolt Nevland, medlem - Oppegård,                   Inger Johanne Wremer, medlem - Oppegård,                    Ane Holand Hansen, medlem - Ski,                   Jan Ivar Tjærnes, medlem - Ski,                        Benthe Austad Biltvedt - kommunal representant,                     Sven Holmsen - geistlig representant, Prosjektleder:                            Jens Erik Undrum (kirkeverge i Ski) er saksbehandler og sekretær for fellesnemnda.                     Kirkeverge i Oppegård, Mette Sjølli Grimstad, har talerett.