Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Nordre Follo kirkelig fellesnemd, temagrupper og mandater

Det er satt sammen et midlertidig nemd (Nordre Follo kirkelig fellesnemnd) som skal utarbeide sammenslåingsprosessen. Funksjonstiden til fellesnemnda er fram til 1. desember året før sammenslåingen trer i kraft.

Nordre Follo Kirkelig Fellesnemnd

Sammensetning:

Ole Petter Fremmegård, leder - Oppegård kirkelig fellesråd

Per Westborg, nestleder - Ski kirkelig fellesråd 

Elisabeth Skolt Nevland, medlem - Oppegård

Inger Johanne Wremer, medlem - Oppegård

Ane Holand Hansen, medlem - Ski

Jan Ivar Tjærnes, medlem - Ski

Benthe Austad Biltvedt - kommunal representant

Sven Holmsen - geistlig representant

Prosjektleder: Jens Erik Undrum (kirkeverge i Ski) er saksbehandler og sekretær for fellesnemnda.

Kirkeverge i Oppegård, Mette Sjølli Grimstad, har talerett.

Mandat til fellesnemnd

Forberedelse av budsjett for det første driftsåret:

I henhold til inndelingslova §26 gis fellesnemnda fullmakt til å forberede budsjett og økonomiplan for det første driftsåret til det nye fellesrådet. Selve beslutningen om budsjett fattes av det nye fellesrådet etter at dette er trådt i funksjon.

Tilsetting av personale:

• Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette et tilsettingsutvalg som innstiller til

  Fellesnemnda. Dette gjelder kun stillinger i Nordre Follo kirkelige fellesråd.

• Fellesnemnda gis fullmakt til å tilsette kirkeverge for det nye fellesrådet

Andre samordningstiltak:

• Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta budsjett for prosjektet med å etablere nytt

  kirkelig fellesråd.

• Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette arbeids- /temagrupper dersom dette  
  vurderes som hensiktsmessig i prosjektperioden.

• Fellesnemnda gis fullmakt til å opprette et felles partssammensatt utvalg for

  behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye enheten som                                       
  arbeidsgiver og de tilsatte (jf. kirkeloven § 35).

• Fellesnemnda gis fullmakt til å drøfte og vedta felles reglementer, personalpolitiske

  retningslinjer og praksis slik som arbeids-, permisjons- og tilsettingsreglement.

• Fellesnemnda gis fullmakt til å forhandle frem og inngå nye tjenesteytingsavtaler

  med fellesnemnda for kommunene.

• Fellesnemnda gis fullmakt til å foreslå nivå på festeavgift. Forslaget sendes  
  kommunal   fellesnemnd for endelig fastsetting.

• Fellesnemnda gis fullmakt til å vedta nivå for betaling for bruk av kirke, stell av

  grav m.m.

• Fellesnemndautarbeider forslag til organisering for det nye fellesrådet.  
  Organiseringen vedtas i fellesrådene.

Fellesnemnda utarbeider forslag til hensiktsmessig kontororganisering.  
  Organiseringen vedtas i fellesrådene. Fellesnemda får fullmakt til å inngå evt.   
  nye leieavtaler. 

• Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide overordnede funksjons- og  
  bemanningsplaner for den nye virksomheten. Planene vedtas i fellesrådene.

• Fellesnemnda gis fullmakt til å utarbeide og vedta nye arbeidsavtaler,  
  stillingsbeskrivelser og arbeidsplaner i samarbeid med tillitsvalgte.

• Beslutninger i fellesnemda avgjøres med alminnelig flertall. Se for øvrig om  
  avstemning i Regler for formene for menighetsråds og kirkelig fellesråds virksomhet

Fellesnemnda skal forsøke å oppnå enighet i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt fellesråd er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet kan saken sendes til behandling i fellesrådene.

Dersom fellesrådene fatter ulike vedtak, fastsettes endelig vedtak i kirkelig fellesnemnd.

 

Kontaktinformasjon for Oppegård kirkelige fellesråd

Kirkekontoret finner du i:

Kolben, 4. etg.

Strandliveien 1, Kolbotn

 

 

Ansvarlig nettredaktør:

Arne Eggen

Nettredaktør:

Marianne V. Kolve Henriksen

Postadresse:

Postboks 1006 sentrum,

1418 Kolbotn.

Åpningstid:

·       Mandag-torsdag kl.9-15. Fredager kl.9-14. 
I skolens sommerferie er åpningstiden kl 10-14 alle dager.

·       Kontoret er stengt julaften, nyttårsaften og påskeaften. Mellom jul og nyttår kl.10-14.    


E-post: kirkekontoret@kirken-oppegard.no.

Telefon: 66 81 50 10

Telefax: 66 81 50 11

Org.nr: 976986326

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / Fjern kirken.no fra blokkert.

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"