Greverud kirke

Kontaktinformasjon for Greverud kirke

Greverud kirke ligger i Skiveien 178, Oppegård

E-post: greverud-kirke@oppegard.kommune.no.

Telefon: 66 99 13 70

Telefon- og besøkstid:

Tirsdag og torsdager 9-14

Postadresse: Postboks 69, 1416 Oppegård

 

Vippsnr.  10581