Forbønnsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.00

Sted:Greverud kirke

Arrangør:Gudstjenesteutvalget

Gudstjeneste med "Tazie-preg". Nattverd og søndagsskole. Prest: Anne Berit Mathisen. Organist: Bent Erik Hodnebrog