Barn

I Oppegårdkirkene inviteres barna og familien til mange ulike aktiviteter, hvor vi ønsker at de skal oppleve kirken som et trygt , godt og utviklende sted å være. Vi ønsker at barna skal erfare at det er rom for hele seg og for hele livet, uansett hva som skjer. I kirkene vil en møte andre barn og familier som bidrar til å utvide nettverket.

Barna inviteres til å bli kjent med sin kirke. Her er det møtepunkter hvor vi spiser sammen, tenner lys, hører bibelfortelling, synger, leker og mye mer.  

I kirken kan en stille spørsmål, undre seg over tilværelsen og det hellige, og møte en skapende Gud.

 

KONTINUERLIGE TILBUD OG ÅRLIGE "HAPPENINGS"

Det inviteres til dåp, babysang, sanglek-grupper, kor, speideren, kirkekvarten, familiegudstjenester, middag, søndagsskole og i tillegg mange enkeltarrangement  for hver aldersgruppe i løpet av året (eks: 4- årsbok, Helt Førsteklasses, K-dag, Lys Våken, Sloraleir m.m.)

 

SAMARBEID MED BARNEHAGER OG SKOLER

Kirken har god og lang tradisjon med å invitere barnehager til julegudstjenester og påskevandring.

Barneskolene har vi godt samarbeid med i forbindelse med gudstjenester før jul. Vi inviterer også 2., 4. og 6. trinn til «undervisning» i kirken med bakgrunn i temaer fra lærerplanen. 

Klikk på snarveiene under for å lese mer om barnetilbudet i de ulike menighetene. Du finner også en snarvei til trosopplæringssiden, hvor du kan lese om enkeltarrangementer for hver aldersgruppe.