Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskapsvern om skaperverket og kamp for rettferdighet.