Diakoni og omsorg

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er:"Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste." (i følge den nye Plan for diakoni i Den norske kirke 1.1.2008)Videre er det kommet en ny og mer konkret definisjon av hva diakoni er:" Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet."

DIAKONI I OPPEGÅRD

I Oppegård er det Diakonirådet som har et spesielt ansvar for å legge tilrette slik at dette kan komme ut i konkrete tiltak. Derfor har vi lokalt sorgrupper i samarbeid med Sorg og Omsorg i Ski,Oppegård og Ås., samlivskurset PREP, formiddagstreff, kafe Sofie, Samling for etterlatte, samtalegrupper/bibelgrupper for å nevne det vi driver med.

FRIVILLIG TJENESTE

Det er mange oppgaver som skal gjøres for å få til alt vi holder på med i kirken. Har du lyst og tid til å gjøre en innsats for dine medmennesker så bare ta kontakt med oss så ser vi hva du kan bidra med. Akkurat nå er vi på jakt etter noen som kan gjøre kjøkkentjeneste på formiddagstreffene på Greverud og kjøre folk til kirken på søndagen som ikke klarer å komme dit på egen hånd.

For spørsmål ta kontakt med Soknediakon

INTERNASJONAL DIAKONI

I Kirken lokalt i Oppegård prøver vi også ha et fokus på at vi er en del av den verdensvide kirke og beboere på den samme jord.

Hvert år har vi tirsdagene før palmesøndag et stort arrangement i Sofiemyr kirke, Internasjonal dag. Samtidig går alle konfirmantene fra dør-til-dør og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid i ulike deler av verden. Fjorårets aksjonen " For-glem-meg-ei" satte fokus på de ulike glemte konfliktene rundt om i verden som ikke får medias oppmerksomhet, men der lidelsene kan være vel så store.

I 2016 samlet konfirmantene inn ny rekord med 135 621 kr. til dette arbeidet. Fantastisk flott resultat! Alle foreldrene var involvert enten med å kjøre konfirmantene rundt eller på selve arrangementet i kirken. Det er åpent for alle som har lyst å smake på eksotisk mat som flyktningene våre har laget, eller oppleve kulturelle innslag, treffe kjente og ukjente og drikke kaffe og spise kaker.