Ungdom

Bli med i ungdomsmiljøet vårt!

I kirkene i Oppegård er det mange ting du som undom kan være med på. 
Her kan du bli kjent med nye, delta på aktiviteter, møte trygge voksne, og lære mer om tro og deg selv. 
Vi er allerede mange som går her, men det er alltid plass til flere <3