Dåp

I dåpen blir vi en del av det kristne trosfellesskapet og medlem i Den norske kirke. Nederst på siden kan dåp bestilles.

Dåpen er et stort øyeblikk i livet, både for den som blir døpt, for familien og fadderne. Dåpen er Guds gave til oss, et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken.

Dåpen er en markering der barnet har sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dets dager.

Påmelding til dåp skjer ved å trykke på "Finn dato" nederst på siden og følge instruksjonen for påmelding der. Hvis du vil vite mer om dåpen, kan du be om en samtale med presten eller en annen ansatt i kirken.