Avskjed med sokneprest Kristin Strand

Kristin Strand, sokneprest Orkanger og Geitastrand, slutter i stillinga  januar 2018.

Kristin er tilbudt og har takket ja til stilling som sokneprest i Indre Nordmøre prosti og tiltrer der 15.01.18. Det blir holdt avskjedsgudstjenester for Kristin slik:

Orkanger kirke: 14.01.18 kl. 17.00

Geitastrand kirke: 21.01.18 kl. 17.00

Arbeidet med å skaffe ny prest er allerede i gang, sier prost Dagfinn Thomassen.

 

Vi takker Kristin for innsatsen og ønsker henne alt godt i den nye jobben.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14