Ranveig Dahle Svanholm innsatt som prestevikar

På kveldsgudstjenesta i Orkdalskjerka søndag 14. januar ble den 27 år gamle teologen Ranveig Dahle Svanholm innsatt som prestevikar i Orkdal

Innsettelsen ble ledet av prost Dagfinn Thomassen, og følgende personer deltok: Leder i Orkdal menighetsråd, Tonje Margrete Stølan, klokker Hildegunn Rydland Eikli, kateket Olav Pederstad og sokneprest Åse Rugland.

I sin preken over evangelieteksta om Jesu dåp tok Ranveig utgangspunkt i at Jesus kom ikke som noen Supermann som brukte makt for å fremme Guds rike. Men Jesus viste sin sårbarhet ved å stille seg i køen av syndere som ville døpes av døperen Johannes. Vi kan våge å vise vår sårbarhet overfor Gud. Men påska viser oss at Gud også er den mektige som seira over synd og død og mørkets makter.

Under kirkekaffen hadde prosten et intervju med Ranveig der ho fortalte om sin barndom som misjonærbarn i Equador og sin oppvekst på Berg i Trondheim. Ho avslutta sin utdannelse på Det teologiske menighetsfakultet nå før jul, og det er bestemt at biskopen skal ordinere henne til prest i februar i Berg kirke. Ranveig er nå fungerende sokneprest i Orkdal.

 

-Birger

 

Her er prost Dagfinn sin tale til Ranveig ved innsettelsen:

TALE VED PRESTEINNSETTELSE I ORKDAL KIRKE 14.01.17

Kjære Ranveig!

Velkommen til Orkdal menighet og Orkdal prosti. Vi er heldige som har fått deg som vikarprest til prostiet dette året. Du har nettopp avsluttet studiene dine og er ennå ikke ordinert. Du er dermed helt fersk, og vi gleder oss til å bli kjent med deg og oppleve deg både som predikant, liturg og sjelesørger i menighetene her i Orkdal. Du har allerede rukket å gjøre noen tjenester her, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Jeg håper at du vil få et godt første møte med Den norske Kirke som arbeidsplass. Hvis du gjør det, kan vi har fått en prest for mange år fremover. Det trenger kirken! Det er mangel på tilgang og rekruttering til menighetsprestetjenesten; nettopp derfor er det så flott at du har valgt dette og nå stiller deg til disposisjon for prostiet her. Du kommer til et prosti med svært mye godt kristent arbeid for alle aldersgrupper. Orkdalsmenighetene ligger helt i toppen hva gjeler oppslutning om dåp og konfirmasjon. Dette skal du nå få gå inn i og sette ditt preg på, med de evner, anlegg og nådegaver du er utrustet med – og med dine muligheter og begrensninger. Jeg håper du vil oppleve både å bli sett og verdsatt av kolleger så vel som frivillige medarbeidere; de er det mange av her i OrkdalJ.

Skriftstedet jeg vil hilse deg med på innsettelsesdagen din, er det samme som den nye soknepresten på Frøya fikk tidligere i dag og som Buvikas nye prest får neste søndag:

«Dette er dagen som Herren har gjort, gitt oss av nåde til glede og fred.» Salme 118, 24.

Ja, det er Gud som har gjort og rigget denne dagen. Du er Hans gave til Orkdal menighet. Ikke mer. Ikke mindre. Og denne dagen er gitt oss av nåde. Jeg vil videre nå si litt om Guds nåde fordi det er den du skal forvalte og formidle til mennesker her; barn og unge, voksne og eldre, syke og døende. Guds nåde

  • er å ha en uendelig tabbekvote
  • er å stå på en plattform av velvilje
  • er å vite at det er noen som vil meg grunnleggende vel
  • er å være sett, avslørt og elsket – på samme tid!

Jeg håper du vil oppleve dette i tjenesten din fremover nå; at du blir innrømmet tabbekvoter og likedan at du står på en plattform av velvilje omgitt av Gud som vil dg grunnleggende vel. Det er nåde, og det er dette du skal forkynne og fortelle! Da gror fort både gleden og freden bak dette. Da blir du en glad medarbeider som kan gjøre tjeneste med senkede skuldreJ.

«Alt av nåde» står det sirlig brodert med gullskrift på et innrammet bilde på ett av gjesterommene våre hjemme på Byneset. La det være et motto for tjenesten din her i Orkdal!  Det mest meningsfulle vi kan gjøre videre nå er å be for deg. Det vil vi gjøre med håndspåleggelse, og da vil vi inkludere kollegene dine; både ansatte og frivillige medarbeidere.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14