SIMEN på høsttakkefest i Nidarosdomen

Hvert år i september arrangeres høsttakkefest i Nidarosdomen. Visjon for denne gudstjenesten er: Alle mennesker, uansett funksjonsnivå, er skapt i Guds bilde, har rett til tro og behov for fellesskap, er likeverdige og har noe å bidra med i gudstjenesten.

Det er alltid en flott opplevelse å være tilstede på denne gudstjenesten. Og 19.september dro 15 personer med tilknytning til gruppa Simen i Orkdal til Trondheim for å delta på årets høsttakkefest. Som flere år tidligere, var Marit Oline Magnussen og Tore Lysevoll fra Orkdal tekstlesere i gudstjenesten. Etter kirkekaffen, fikk de begge to stor takk fra biskop Herborg. Tore fikk til og med godklem fra biskopen, og Marit Oline fikk biskopens telefonnummer.

Gudstjenesten hadde mange fine innslag med mange ulike aktører; sang, musikk, dans, lystenning, tekstlesing og preken av Biskop Herborg. Etterpå var det kirkekaffe i en aldeles fullsatt Øysteinssal i Erkebispegården. Vi i Simen gleder oss allerede til høsttakkefesten neste år.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14