Gravstein / gravminne

Gravferdsloven stiller flere krav til gravstein/gravminne. Disse skal bidra til å gi gravplassene et helhetlig estetisk preg, gjøre vedlikeholdet enklere og forlenge gravminnets levetid.

Det er ingen plikt, men en rett å sette gravstein/gravminne på graven. Det skal bare være ett gravminne på hvert gravsted. Kirkelig fellesråd kan i særlige tilfeller fravike denne bestemmelsen. Gravminnet skal godkjennes av Kirkelig fellesråd før det settes opp.
Fester/ansvarlig for gravstedet er eier av gravminnet og er ansvarlig for at det settes opp iht. gjeldende forskrifter og vedtekter, og at det til enhver tid er forsvarlig sikret. Gravminne og gravutstyr kan bli fjernet dersom det er til sjenanse og/eller fare for sine omgivelser.
Størrelse på gravstein/gravminne Gravminne og/eller annet varig utstyr skal godkjennes av Kirkelig fellesråd før oppsetting. Gravminne som settes opp uten å være godkjent blir fjernet etter en gitt frist. Søknad fra fester/ansvarlig med vedlagt målsatt tegning/bilde inkludert eventuelle dekorgjenstander, sendes direkte til den aktuelle kirkegård for godkjenning. Gravminnet godkjennes automatisk dersom det er i henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter.

  • Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m3 og vekten ikke overstiger 300 kg.
  • På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m (urnegravsted) skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg.

Når særlige grunner tilsier det, kan Bispedømmerådet fravike bestemmelsene om størrelsen på gravminne.

Tekst på gravstein/gravminne Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminnet skal være sømmelig. Det navnet som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på kirkegård, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne.
Gravstein/gravminne som er fredet Gravminner og gravutstyr som er fredet etter kulturminneloven, skal bestå på kirkegården. Det inngås avtale om dette med fester for gravstedet og avtalen følger festeforholdet, så lenge gravstedet er i bruk. Etter at feste er opphørt, tilfaller gravminnet og utstyr kirkegården og vedlikeholdsplikten ivaretas av Kirkelig fellesråd.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"