Søndagssamling

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.17.00

Til:18.3.2018 - kl.18.30

Sted:Orkdal menighetshus

Arrangør:

Jens Espeland. Jesu hender. Ettermiddagskaffe. Søndagsskole.