Gudstjeneste Geitastrand kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.3.2019 - kl.11.00

Til:3.3.2019 - kl.12.00

Sted:Geitastrand kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Luk 18,31-34
Merknader: Bibel til 5.årstrinn