Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.2.2020 - kl.11.00

Til:9.2.2020 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Luk 8,4-15
Offerformål: Bibelselskapet
Dåp