Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.19.00

Til:14.1.2018 - kl.20.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Dagfinn Thomassen, Kristin Strand, Åse Rugland
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Mark 1,3-11
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp