Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.11.2017 - kl.11.00

Til:26.11.2017 - kl.12.30

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Matt 25,31-46
Offerformål: Stefanusalliansen
Dåp