Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.3.2019 - kl.19.00

Til:10.3.2019 - kl.20.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i fastetiden
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken, Marita Hammervik-Owen, Åse Rugland
Organist: Øystein Haugset Skjellfjord
Prekentekst: Matt 26,36-45
Offerformål: Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Nattverd