Gudstjeneste Orkdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.2.2019 - kl.11.00

Til:10.2.2019 - kl.12.00

Sted:Orkdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Mark 13,21-27
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Bibler til 5.årstrinn
Nattverd
Dåp