Gudstjeneste Søvasskjølen fjellkirke

Praktisk informasjon

Fra:25.3.2018 - kl.12.00

Til:25.3.2018 - kl.13.00

Sted:Søvasskjølen fjellkirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Birger Foseide
Organist: Ekstern
Prekentekst: Matt 26,6-13
Offerformål: Søvasskjølen fjellkirke
Nattverd