Gudstjeneste Søvasslia ungdomssenter

Praktisk informasjon

Fra:21.10.2018 - kl.12.00

Til:21.10.2018 - kl.13.00

Sted:Søvasslia ungdomssenter

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22. søndag i treenighetstiden
Liturg: Ranveig Dahle Svanholm, Åse Rugland
Prekentekst: Ordsp 6,20-23a
Merknader: Konfirmantleir
Nattverd
Dåp