Søndagssamling

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.17.00

Til:13.10.2019 - kl.18.30

Sted:Orkdal menighetshus

Arrangør:

Taler: Svein Volle og Svein Gjære. Salmekveld. Kveldsmat. Søndagsskole.