Søndagssamling 12. august

Praktisk informasjon

Fra:12.8.2018 - kl.17.00

Til:12.8.2018 - kl.18.30

Sted:Orkdal menighetshus

Arrangør:Gudstjeneste. Ranveig D. Svanholm. Søndagsskole.