Søndagssamling

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.17.00

Til:15.10.2017 - kl.19.00

Sted:Orkdal menighetshus

Arrangør:

Dagfinn Thomassen. Tema: Luther og de andre. Kveldsmat. Søndagsskole.