Søndagssamling

Praktisk informasjon

Fra:3.2.2019 - kl.17.00

Til:3.2.2019 - kl.19.00

Sted:Orkdal menighetshus

Arrangør:

Taler: Inge Herman Rydland. Tema: Bartimeus og jeg. Ettermiddagskaffe. Søndagsskole.