Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Birger Foseide
Organist: Piotr Wrobel
Prekentekst: Joh 1,29-34
Nattverd
Dåp