Gudstjeneste Moe kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.6.2019 - kl.11.00

Til:30.6.2019 - kl.12.00

Sted:Moe kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Liturg: Marita Hammervik-Owen
Organist: Barbara Wrobel
Prekentekst: Mark 10,13-16
Nattverd
Dåp