Ranveig Dahle Svanholm innsettes i Orkdal prosti 14. januar

Vi ønsker Ranveig hjertelig velkommen som vikarprest i Orkdal prosti og håper at mange tar turen til gudstjenesten i Orkdal kirke søndag 14. januar kl. 1900 hvor hun skal innsettes.

Prost Dagfinn Thomassen og sokneprestene Åse Rugland og Kristin Strand deltar også i gudstjenesten.

Ranveig skal vikariere for Eldfrid Marie Hollevik Bakken, og vi håper hun blir godt tatt imot!

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14