Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Orkdalsmenighetene anno 2005

Her kan du lese nyhetssaker som ble publisert i 2005 på vår gamle nettside. De fleste av disse er skrevet av Pål Ove Lilleberg. Bilder vil komme senere.

 

 

 

Pilegrimsvandring 2005 (23.9.2005)

Endelig kan vi vise dere bilder fra årets pilegrimstur fra Hongslo til Snøton. Det ble en fin og tankevekkende opplevelse for de 17 som deltok denne Olsok ettermiddagen.

Landskapet underveis ga mange muligheter til stopp og refleksjoner, og bibelens ord ble levende. Også i år endte turen på Snøton, der det var laget til for gudstjeneste, og like mange var møtt opp også der.

Overraskende var det at deltagerne på turen i starten av gudstjenesten fikk et tilbud om fotvaskelse. Det var godt for svette føtter. Men handlingen hadde også et sterkt symbolsk innhold.

Jesus vasket disiplenes føtter, han ville vise at vi skulle tjene hverandre. Bibelteksten om dette var senere utgangspunkt for innholdet i gudstjenesten.

Oddbjørn Stjern

 

 

Jubileumskonserten - rørt til tårer (23.6.2005)

Mange kunne fortelle at de var rørt til tårer etter jubileumskonserten i Den Gode Hyrdes kapell onsdag 22. juni. Det ble en intim og nær konsert med Christin Hoff, Åsmund Flaten og Orkanger musikkorps. Kapellan Pål Ove Lilleberg ønsket velkommen og trakk noen linjer tilbake til byggingen av kapellet i 1955.

Lenge før konserten startet var det lang kø foran kapellet. Dessverre fikk ikke alle sitteplass. Mange måtte stå. Det var nærmere 180 til stede i kapellet.

Konserten var variert og mangfoldig noe repertoaret nedenfor viser. Nærheten mellom artister og publikum bidro til å gjøre dette til en helt spesiell konsert vi sent vil glemme.

Mange kom bort til undertegnede og var full av lovord. Æren for det skal Christin Hoff, Åsmund Flaten og Musikkorpset under sin dirigent Magne Østlie Hjelmervik ha. Vi vil derfor rette en stor takk til dem alle.

Repertoaret:

NORSK DANS NR. 3 E. Grieg Arr. Leiv Flisnes

UT MOT HAVET E. Fiflet Bræin

LASCIA CH'IO PIANGA Fra "Rinaldo" av G.F.Händel

VELKOMST
HYMNE L'AMOUR Norsk tekst av Inger Gjelsvik

HIMLEN BLÅNER FOR VÅRT ØYE Salme 41 i Salmer 1997 Tekst: Einar Skjæråsen Melodi: Norsk folketone

SÅ GRØNN EN DRAKT, SÅ RIK EN DUFT Salme 136 i Salmer 1997 Tekst: Carl David af Wirsén Melodi: Waldemar Åhlén

VID FRÖSÖ KYRKA Wilhelm Peterson-Berger Arr. G. Medberg

VED NESLAND KYRKJE Henrik Lyssand Arr. Karl Ole Midtbø

DEN GODE HYRDES KAPELL Tilbakeblikk

STOP Fra "Walk Stop Run" av Henning Sommerro - Bestillingsverk til Orkanger Musikk korps 2002 Basert på ei folketone fra Orkdal

VISA VID VINDENS ÄNGÄR Mats Paulsson Arr. Stig Gustavson

FLØYTELÅT Jakob Sande / Geirr Tveitt

HOBBITEN Fra "Ringenes Herre" av Johan de Meij

GJE MEG HANDA DI VEN Irsk folketone, tekst Sondre Brattland
Arr. Frode Thingnæs

AMAZING GRACE Tekst: John Newton, Mel V. Harmony

 

 

Flott konsert (17.6.2005)

Så mange sangere har det nok ikke stått fremme i koret i Den Gode Hyrdes kapell
da Orkdal pensjonistkor tirsdag 14. juni inviterte til ettermiddagskonsert.
Koret hadde for anledningen besøk av Ørland og Bjugn pensjonistkor. Da konserten
ble avsluttet med felleskor stod det nærmere 90 sangere fremme i koret! Orkdal
pensjonistkor dro også i gang innsamling til nytt orgel i kapellet! Det ble gitt
kr. 3.129,50 denne ettermiddagen.

Pål Ove Lilleberg

 

 

Friluftsgudstjeneste i Bjørndalen (20. mai 2005)

Friluftsgudstjenesten i Bjørndal søndag 19. juni ble en minnerik opplevelse. Over 100 hadde tatt seg frem til denne setervollen fra høymiddel-alderen for å feire gudstjeneste.

Det var en halv times gange frem til setervollen fra Fjellkjøsenvannet. Det heftet tydeligvis ikke de som hadde møtt frem for det var nærmere 110 som fant veien til gudstjenesten denne søndagen. Været var aldeles strålende og bidro til ei høytidsstund som mange kommer til å huske.

Det å sitte foran alteret som var reist for anledningen var flott. Her var det ikke noe alterbilde. Bak alteret åpnet naturen seg heller opp i et mektig panorama. Dette mektige panorama gav en fantastisk katedralfølelse.

Det var diakoniutvalget på Geitastrand med Bjørg Sletvold i spissen som tok initiativet til denne gudstjenesten. Tantebarnet hennes ble også båret til dåp under denne gudstjenesten. Diakoniutvalget hadde ellers sørget for bespisning til alle. I varmen var surmelk og kavring utmerket kost, men i tillegg var det ordnet med et fat med spekemat til alle! Det manglet ikke på noe for det ble også servert kaffe med kaker.

Denne gudstjenesten var også en avskjed med prostiprestvikar Kjell Andersen. Kapellan Lilleberg og Terje Jonassen overrakte gaver og takket ham for tjenesten han hadde utført i prostiet og i Geitastrand menighet, hvor han det siste året har vært leder av menighetsrådet.

Bjørg Sletvold og diakoniutvalget på Geitastrand skal ha all æren for at de våget å invitere menigheten til setervollen uti Bjørndalen. Gudstjenesten, serveringen og fellesskapet ble en uforglemmelig opplevelse i naturens katedral i det flotte søndagsværet.

Pål Ove Lilleberg

 

Kirkevergen - nytt

For alle gravsteder skal det være en avtale med en person om feste. Denne personen står ansvarlig for gravstedet og at det blir holdt vedlike, og vedkommende må betale eventuelle festeavgifter. Dessverre er situasjonen slik i Orkdal at vi fortsatt mangler fester på en lang rekke gravsteder. I 2004 kjørte vi en aksjon for Orkdal kirkegård med forholdsvis godt resultat. Inneværende år vil vi kjøre en tilsvarende aksjon ved de andre kirkegårdene. Dette innebærer at på de gravene hvor vi mangler informasjon om fester, blir det til våren satt ut et enkelt merke hvor vi ber om at opplysninger om fester blir meddelt kirkekontoret. Gravsteder hvor det mangler opplysninger om fester, kan over tid bli slettet.

Utvidelse Orkdal kirkegård

Orkdal kirkegård er så godt som fullt belagt. Det har i lang tid vært arbeidet med utvidelse av kirkegården mot øst. Dette begynner nå å bli klart slik at opparbeidelse av denne utvidelsen vil starte til våren.

Sommerstell på kirkegårdene

Vi har hittil hatt 2 personer innleid om sommeren for å hjelpe til med stell av kirkegårdene, særlig klipping av gresset. I år er våre budsjettrammer betydelig redusert noe som innebærer at vi ikke har mulighet til å leie inn ekstrahjelp i særlig grad. Dette betyr igjen at stellet på kirkegårdene i sommer blir dårligere enn det har vært de siste par årene.

Finn Karlsen

 

 

Orkdal kirke - tårnet for fall? (18. januar 2005)

Ingen plass er så utsatt for vær og vind som kirketårnene rundt om i vårt vidstrakte land. Nå har tårnet på Orkdal kirke fått føle det. Mandag fikk Kirkevergen et tips om noe var galt fatt i tårnet. Orkdal bygdeservice ble engasjert og bildene som ble tatt, forteller sitt klare språk.

Flere kobberplater var løsnet. De hang og slang. De siste dagers uvær hadde revet løs kobberplater som fra før av, var av svært dårlig forfatning.

Innvendige skader vitnet også om et tak i dårlig forfatning. Fuktighet var begynt å trekke inn i selve treverket.

Et omfattende vedlikeholdsarbeid står nå foran. Her hjelper det nok ikke med tusenlapper. Kirkevergen antyder at det vil komme til å koste flere hundre tusen.

 

 

Dåp - ny skikk (januar 2005)

Frå 1. januar 2005 blir dåpen lagt til begynnelsen av gudstjenesta i alle kirkene i Orkdal.

Det er en gammel skikk som nå brytes. Før Kirkeritualet av 1685 var dåpen etter epistellesinga før preika, men i 1685 bestemte kongen personlig at dåpen skulle være etter preika i gudstjenesta.

I mange kirker i Norge i dag foregår nå dåpen først i gudstjenesta. I Orkdal har det vært slik i de siste 5-10 åra at prestene kunne bestemme at enkelte gudstjenester skulle kunne begynne med dåp. Dette har utvikla seg til at det ble dåp i starten av de fleste familiegudstjenester og gudstjenester med både dåp og nattverd. Dette ble etter hvert nokså uryddig både for dåpsfamilier, prester og andre kirkelig tilsatte, og for menigheten, at menighetsråda i Orkdal no har vedtatt at i alle kirkene i Orkdal vil det fra 1. januar 2005 bli dåp i starten av gudstjenesta som normalordning. Dette er ei prøveordning som gjelder for 5 år.

Det er flere grunner til at nyordninga med dåp i starten har blitt så populær både i Orkdal og andre steder. For det første gir det en flott og festlig start på gudstjenesta at folket reiser seg og tar imot inngangsprosesjonen med kors og kanne med dåpsvatn og dåpsbarn og dåpsfolk. For det andre er det noe teologisk viktig som blir understreka ved at dåpsbarnet blir døpt i starten av gudstjenesta. Dåpen er inngangsporten i Guds rike. Det er den frelsesgaven vi får del i ved dåpen som er utgangspunktet for vår tru. Det understreker vi med å feire dåpen først i gudstjenesta.

Kontaktinformasjon for Orkdal kirkelige fellesråd

Postadresse: Boks 4, 7321 Fannrem

Kontoradresse:  Blomstervegen 12, 7320 Fannrem

E-post:  post.orkdal@kirken.no

Telefon: 72 47 97 50

Telefon- og besøkstid: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09-14

Tirsdag kl. 10-14